#การแข่งขัน : SGA Golf Tournament [FLIGHT B : 13-18]
#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2021-03-28 [R1] #ผู้จัด : Santiburi Samui Countryclub
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-07-19 05:43:11 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 Mr.Lee Andrew O'Neill - WINNER . B 66 4 4 5 3 5 2 6 5 6 40 3 5 4 4 3 5 6 5 5 40 80 14 66 B
2. 0 คุณสืบประวัติ เพชรรัต 71 5 4 5 3 6 3 5 5 6 42 6 6 4 5 3 5 5 8 5 47 89 18 71 B
3. 0 Mr.Paul Ashford 71 6 6 5 3 4 3 4 5 6 42 5 5 3 6 4 6 4 9 5 47 89 18 71 B
4. 0 คุณ เสริมฤทธิ์ หวั่งประดิษฐ์ 72 5 4 5 4 5 3 5 4 6 41 7 5 3 4 3 6 5 7 5 45 86 14 72 B
5. 0 คุณกมล มีพูล 73 5 5 5 5 5 4 6 5 4 44 5 5 3 4 2 6 4 9 6 44 88 15 73 B
6. 0 คุณวิทยา พรหมแก้ว 73 6 4 6 4 6 4 4 7 6 47 5 5 4 5 4 5 4 6 5 43 90 17 73 B
7. 0 คุณเรืองนาม ใจกว้าง 76 5 7 7 4 4 4 5 6 6 48 4 6 3 5 4 6 4 6 5 43 91 15 76 B
8. 0 คุณวีรพงษ์ ศิริพันธ์ 76 6 5 6 3 6 3 5 6 5 45 5 6 4 6 4 5 4 7 5 46 91 15 76 B
9. 0 คุณวิจารณ์ เทพรักษ์ 80 8 5 4 4 7 4 5 6 6 49 6 4 4 5 3 7 7 6 6 48 97 17 80 B
10. 0 คุณตรีวิทย์ ตรีชุม 81 5 5 5 3 6 5 3 5 7 44 5 7 4 6 3 7 7 7 7 53 97 16 81 B
11. 0 คุณสายัณห์ ปานซัง 84 6 5 6 5 8 3 5 6 5 49 6 6 4 8 5 6 5 6 5 51 100 16 84 B