#การแข่งขัน : SGA Competition 2024 [FLIGHT A : 0-12]
#สนาม : Santiburi Samui Country Club #วันที่ : 2024-01-28 [R1] #ผู้จัด : SGA
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-07-16 19:26:21 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 คุณอชิตะ สุวรรณรัตน์ - LOW GROSS.1 66 5 3 4 3 5 3 4 4 5 36 5 4 3 4 3 4 3 8 4 38 74 8 66 A
2. 0 พตท.ภูริวัฒน์ รอดเกิด - WINNER . A 68 3 4 5 3 5 3 3 5 5 36 4 4 3 7 4 4 4 7 4 41 77 9 68 A
3. 0 คุณจักรพงศ์ แข่งขัน 70 5 4 6 3 3 5 5 4 4 39 4 5 5 4 3 6 4 7 4 42 81 11 70 A
4. 0 คุณถวัลย์ชัย มีเพียร 70 5 3 5 2 5 4 4 4 5 37 4 6 3 4 3 7 5 6 7 45 82 12 70 A
5. 0 คุณยุทธนา ถิ่นธานี 71 4 4 4 3 4 5 4 4 6 38 6 4 3 5 3 5 4 6 6 42 80 9 71 A
6. 0 Mr.Dave Morecroft 72 5 4 5 2 5 3 4 4 5 37 5 4 3 5 4 6 5 6 5 43 80 8 72 A
7. 0 คุณจิระวัฒน์ เชียงจันทร์ 72 7 4 4 3 5 3 5 5 4 40 5 4 5 4 3 6 4 7 4 42 82 10 72 A
8. 0 คุณยุทธศักดิ์ ร้อยแก่นจันทร์ 72 6 4 6 3 6 3 5 5 6 44 5 4 4 4 4 5 4 5 4 39 83 11 72 A
9. 0 คุณสุนทร โชติโรจน์อนันต์ 73 5 6 5 3 6 5 4 4 6 44 5 5 3 4 3 5 4 5 4 38 82 9 73 A
10. 0 คุณเอนก บุญรักษา 75 4 4 4 3 4 3 4 4 7 37 5 5 3 5 4 5 5 5 5 42 79 4 75 A
11. 0 คุณอินทรจักร นันทพานิช 77 6 5 5 3 4 4 3 5 7 42 4 7 3 4 3 5 5 7 6 44 86 9 77 A
12. 0 คุณปัณฑ์ธร ใจกว้าง 77 4 4 4 4 4 5 4 4 7 40 5 5 5 6 3 7 4 7 5 47 87 10 77 A
13. 0 คุณบรรณศาสตร์ เรืองจันทร์ 78 6 5 7 3 5 3 4 4 5 42 4 4 3 4 4 5 6 5 6 41 83 5 78 A
14. 0 Mr.Lee Min Soo 78 5 7 4 3 4 4 5 6 6 44 4 5 3 6 5 6 3 5 4 41 85 7 78 A
15. 0 คุณเชาวลิต อัยราคม 80 5 6 4 4 4 3 4 4 6 40 7 5 4 6 4 6 5 7 6 50 90 10 80 A
16. 0 Mr.Mike Bell 81 5 4 6 5 6 3 6 5 6 46 6 5 2 6 3 6 4 7 5 44 90 9 81 A
17. 0 คุณปิยะดนัย ไกยสวน 84 4 5 7 4 7 5 6 5 6 49 5 4 4 4 4 4 6 8 6 45 94 10 84 A
18. 0 Mr.Rasmus Larsen 85 5 5 5 3 6 5 4 4 7 44 4 7 3 6 6 7 6 7 5 51 95 10 85 A
19. 0 คุณวิศิษฏ์ จันทร์สิทธิพงศ์ 92 5 6 5 4 6 5 5 8 5 49 4 6 5 6 9 6 5 7 6 54 103 11 92 A
20. 0 คุณวรสิทธิ์ ผ่องคำพันธุ์ -RTD 8 - - - - 5 4 5 6 - 20 - - - - - - - - - 0 20 12 8 A