#การแข่งขัน : SGA Competition 2024 [FLIGHT B : 13-18]
#สนาม : Santiburi Samui Country Club #วันที่ : 2024-01-28 [R1] #ผู้จัด : SGA
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-07-16 20:25:05 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 Mr.Andrew Houston - WINNER . B 69 5 4 4 3 5 3 4 4 5 37 5 5 4 5 4 8 4 6 4 45 82 13 69 B
2. 0 คุณชูศักดิ์ เพิ่มผล 72 5 4 5 4 6 3 4 4 4 39 6 5 4 6 4 6 6 5 5 47 86 14 72 B
3. 0 คุณธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ์ 72 7 5 5 4 5 4 5 5 5 45 6 4 3 5 3 6 5 6 6 44 89 17 72 B
4. 0 Mr.Morgan Boutebien 73 5 5 4 3 5 3 5 5 6 41 4 5 5 6 4 6 4 6 5 45 86 13 73 B
5. 0 Mr.Nicholas Howkes 73 5 6 5 4 7 3 4 5 7 46 5 6 4 5 5 6 4 5 5 45 91 18 73 B
6. 0 Mr.Johan Pihl 74 6 6 6 5 5 2 4 6 5 45 5 5 6 4 3 6 3 7 5 44 89 15 74 B
7. 0 คุณวิทยา พรหมแก้ว 75 4 5 6 5 5 4 6 5 6 46 5 5 4 6 4 6 4 7 5 46 92 17 75 B
8. 0 คุณอวยชัย ม่วงชร 77 5 5 7 4 6 5 4 4 5 45 4 5 3 6 4 4 6 7 6 45 90 13 77 B
9. 0 Mr.Nicolay Koshel 77 5 5 7 5 6 5 4 6 6 49 6 5 3 4 4 6 5 6 5 44 93 16 77 B
10. 0 คุณสัมพัทธ์ สุดแสง 83 5 6 6 4 5 6 5 5 6 48 8 5 5 5 4 6 6 8 6 53 101 18 83 B
11. 0 Mr.Justin Cohen 85 5 7 8 3 7 3 6 5 5 49 5 6 4 5 5 7 5 8 4 49 98 13 85 B
12. 0 Mr.Michiel Prompers 90 6 6 6 5 7 4 7 4 6 51 7 5 5 6 5 8 5 9 7 57 108 18 90 B