#การแข่งขัน : SGA Competition 2024 [FLIGHT C : 19-24]
#สนาม : Santiburi Samui Country Club #วันที่ : 2024-01-28 [R1] #ผู้จัด : SGA
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-07-16 19:06:40 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 Mr.Chong Kai Ian - WINNER . C 72 6 5 5 4 5 4 5 6 5 45 6 5 4 6 6 6 5 7 6 51 96 24 72 C
2. 0 Mr.Ryan Anderson 75 8 5 6 4 5 3 6 6 5 48 6 7 4 8 4 6 5 7 4 51 99 24 75 C
3. 0 คุณอุดมพร จันทร์กำเนิด 77 5 7 6 3 6 4 5 5 6 47 5 6 5 5 5 6 5 8 5 50 97 20 77 C
4. 0 คุณอภิชาติ เจษฎานนท์ 78 6 5 5 4 5 4 4 6 7 46 5 6 5 5 5 7 6 7 5 51 97 19 78 C
5. 0 คุณวิทยา หวังพัฒนธน 78 5 6 6 4 5 5 5 6 7 49 7 5 4 7 6 6 5 8 5 53 102 24 78 C
6. 0 คุณธีรธรรม เค้าสุวรรณ 79 5 3 6 4 6 5 5 5 5 44 9 5 7 6 4 7 6 9 6 59 103 24 79 C
7. 0 Mr.Sean Fyles 80 6 5 7 4 6 6 6 6 7 53 6 5 7 5 4 6 5 6 7 51 104 24 80 C
8. 0 Mr.Privbyl Zdenek 82 8 7 5 5 6 4 4 6 6 51 7 5 5 6 5 7 5 7 4 51 102 20 82 C
9. 0 คุณเสกสรรค์ พงศ์สุพพัต 82 4 10 5 4 5 5 5 7 8 53 5 6 3 7 7 5 6 7 4 50 103 21 82 C
10. 0 Mr.Jan Latka 82 5 4 7 4 9 2 5 6 9 51 5 5 4 6 5 9 5 7 6 52 103 21 82 C
11. 0 Mr.Jami Cummisley 84 5 6 7 6 6 5 4 5 7 51 5 9 6 8 3 6 6 7 7 57 108 24 84 C
12. 0 Mr.Lee Junghwan 85 6 5 5 4 7 4 5 5 8 49 6 5 5 5 6 7 6 8 8 56 105 20 85 C