#การแข่งขัน : Winner Golf Tournament One Day Tour#สนาม : Suwan Golf & Country Club #วันที่ : 2020-12-08 [R1] #ผู้จัด : Winner Golf Tournament
#Round : Teamp : ClassP. : Gender : Cutoff : t.cutNum t.cutPar t.noAmp
# Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ]
 
No. TTP Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par 4 5 3 4 5 3 4 4 4 36 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-05-11 16:57:18 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. -6 ธันยากร ครองผา (Pro) 3 6 3 3 4 3 4 4 4 34 3 4 3 4 4 4 3 3 4 32 66 -6
-6 สัตยา ทรัพย์อัประไมย (Pro) 3 6 2 3 5 3 4 3 3 32 4 4 3 3 4 4 3 4 5 34 66 -6
3. -5 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม (Pro) 4 4 2 4 4 3 3 4 3 31 3 5 3 4 4 5 3 4 5 36 67 -5
4. -4 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง (Pro) 5 5 2 3 4 3 4 3 3 32 4 4 4 4 4 3 4 4 5 36 68 -4
5. -3 ธนพล เจริญสุข (Pro) 3 5 2 5 5 3 4 4 4 35 4 5 3 4 4 3 3 3 5 34 69 -3
-3 นิรันดร์ แซ่อึ้ง (Pro) 5 5 3 4 4 3 4 4 3 35 4 5 3 3 3 4 4 4 4 34 69 -3
-3 ดลภัทรไชย นิยมชน (Pro) 4 4 3 4 5 3 4 4 4 35 4 5 2 4 4 4 3 4 4 34 69 -3
-3 พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ (Pro) 4 5 2 4 5 3 4 4 3 34 5 5 2 3 4 4 3 4 5 35 69 -3
-3 อมรินทร์ กรัยวิเชียร (Pro) 4 5 3 3 5 3 4 3 4 34 4 5 2 4 5 4 3 3 5 35 69 -3
-3 วิชญภัทร สินสร้าง (Pro) 3 6 3 4 5 3 3 4 3 34 4 4 3 3 4 5 3 4 5 35 69 -3
-3 วริษฐ์ พงศ์ปภาวรินทร์ (Pro) 4 5 3 3 5 3 3 3 3 32 4 5 3 4 5 6 2 4 4 37 69 -3
-3 นิติธร ทิพย์พงษ์ (Pro) 4 4 3 3 4 3 4 3 3 31 3 5 4 4 6 4 3 4 5 38 69 -3
13. -2 อติรุจ วินัยเจริญชัย (Pro) 5 5 3 4 4 3 4 4 5 37 3 6 2 4 3 4 3 4 4 33 70 -2
-2 ณัทพงศ์ นิยมชน (Pro) 4 5 3 5 4 3 4 4 4 36 3 4 3 4 4 5 3 4 4 34 70 -2
-2 กฤตชยพล สินไชย (Pro) 3 5 3 4 5 3 5 4 4 36 3 4 3 4 4 4 3 4 5 34 70 -2
-2 ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ (Pro) 4 4 3 4 5 3 4 4 5 36 3 4 3 4 3 4 3 5 5 34 70 -2
-2 วุฒิวิทย์ เจริญพรชัยอนุกูล (Pro) 4 5 3 4 5 2 4 4 4 35 4 5 3 3 4 4 3 4 5 35 70 -2
-2 สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล (Pro) 4 5 3 4 6 2 4 3 4 35 3 5 3 4 5 3 3 4 5 35 70 -2
-2 พลวัตร รัตนเลิศธาดา (Pro) 5 5 3 3 5 3 3 4 4 35 4 4 3 4 4 3 2 4 7 35 70 -2
-2 วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ (Pro) 4 6 2 5 4 2 3 3 5 34 4 4 4 5 4 3 3 4 5 36 70 -2
-2 ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย (Pro) 4 3 3 4 4 3 4 3 4 32 3 6 3 4 4 3 3 4 8 38 70 -2
22. -1 รัชพล จันทวารา (Pro) 4 5 3 4 5 3 4 5 4 37 3 4 2 5 4 4 3 3 6 34 71 -1
-1 ศิริ ศิริเจริญ (Pro) 4 4 3 4 4 4 4 6 3 36 4 5 3 4 4 4 2 4 5 35 71 -1
-1 แสงชัย แก้วเจริญ (Pro) 4 5 3 3 4 3 5 4 4 35 4 5 4 4 4 3 3 3 6 36 71 -1
-1 วรพล นุ่มเออ (Pro) 3 6 3 3 6 3 3 4 4 35 4 4 3 3 4 4 3 4 7 36 71 -1
-1 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร (Pro) 4 4 2 4 5 2 4 4 5 34 4 4 3 4 5 4 3 5 5 37 71 -1
-1 จิตรกร น่วมทนงค์ (Pro) 3 5 3 4 4 3 4 3 3 32 4 6 4 4 5 4 2 4 6 39 71 -1
28. E นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ (Pro) 4 6 3 6 4 3 5 4 4 39 4 4 2 4 4 4 3 3 5 33 72 E
E กรวิชญ์ อินมี (Pro) 5 6 3 4 5 3 4 4 4 38 4 4 3 3 4 3 3 4 6 34 72 E
E ภาณุวิชญ์ อ่อนจู (Pro) 4 6 3 4 4 3 4 4 4 36 5 5 2 4 4 3 4 4 5 36 72 E
E จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ (Pro) 5 4 3 3 5 3 4 4 4 35 4 5 3 5 4 5 3 4 4 37 72 E
E กฤตภาส มณีมาศ (Pro) 4 5 3 4 4 3 3 4 5 35 3 4 3 6 5 4 2 5 5 37 72 E
E เดชาวัต เพชรประยูร (Pro) 3 6 2 4 3 3 3 4 4 32 4 6 3 5 5 4 3 5 5 40 72 E
34. +1 สุรดิษ ยงค์เจริญชัย (Pro) 5 5 3 6 5 3 4 3 3 37 4 5 4 5 3 3 3 3 6 36 73 +1
+1 สุทธินันท์ สินสันธฺ์เทศ (Pro) 3 6 3 4 4 4 4 4 4 36 4 4 3 5 4 4 3 5 5 37 73 +1
+1 สุกฤษฏ์ สุวรรณศรี (Pro) 4 5 3 3 4 2 4 4 4 33 4 6 3 4 5 7 3 3 5 40 73 +1
+1 พิษณุ ศิริเมฆา (AM) 3 4 2 4 5 3 3 5 4 33 4 5 3 5 4 4 6 4 5 40 73 +1
38. +2 วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ (Pro) 6 4 3 7 5 2 4 4 4 39 4 5 2 4 5 4 3 3 5 35 74 +2
+2 ชาญ วงศ์ลือเกียรติ (Pro) 5 4 3 5 5 3 4 4 4 37 4 5 2 5 4 4 4 4 5 37 74 +2
+2 พิจิตร เพ็ชรเกษม (Pro) 5 5 3 4 4 3 4 5 4 37 3 5 3 4 4 4 3 4 7 37 74 +2
+2 ฐิติพรรษ ภาช่วยประคอง (Pro) 3 5 3 4 5 4 4 4 4 36 6 4 3 3 5 6 3 3 5 38 74 +2
+2 ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ (Pro) 4 6 3 3 5 3 4 4 4 36 4 5 4 4 5 4 3 4 5 38 74 +2
+2 ปรมินทร์ อินรักษา (AM) 4 6 3 4 5 3 4 3 4 36 4 5 3 5 4 4 4 4 5 38 74 +2
44. +3 อรรถพล ศรีบุญแก้ว (Pro) 4 7 3 4 5 3 5 4 4 39 5 4 3 4 3 4 3 5 5 36 75 +3
+3 ภัทระ อมรเวชรัตน์ (Pro) 5 7 3 5 5 2 4 4 4 39 3 5 3 4 6 3 3 4 5 36 75 +3
+3 เสฏฐวุฒิ โศภนกุลเกียรติ์ (Pro) 4 6 3 4 5 3 4 4 5 38 5 6 2 4 4 3 4 4 5 37 75 +3
+3 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษตร (Pro) 4 6 3 4 5 3 5 4 3 37 4 5 3 4 5 4 3 4 6 38 75 +3
+3 จักรภัทร ฮ้อแสงชัย (Pro) 4 5 3 4 5 3 4 4 4 36 4 6 3 4 5 4 4 4 5 39 75 +3
+3 ฐิรวัฒน์ จันทรกานตานนท์ (Pro) 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36 4 5 3 4 4 5 3 4 7 39 75 +3
50. +4 ภานุวัฒน์ บูลสมบัติ (Pro) 4 5 3 4 4 3 4 5 3 35 4 5 4 6 4 4 3 5 6 41 76 +4
+4 สุกฤษฏิ์ เรืองกาญจนสุรีย์ (Pro) 3 5 3 4 4 4 4 4 4 35 4 5 3 4 7 4 6 3 5 41 76 +4
+4 ธนภัทร พิชัยกุล (Pro) 3 5 3 4 4 3 4 3 4 33 4 7 3 5 5 5 3 6 5 43 76 +4
53. +5 ณัฐนัย คชเสนี (Pro) 5 6 3 3 7 4 5 4 4 41 4 8 2 4 4 4 2 4 4 36 77 +5
+5 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ (Pro) 4 4 3 7 4 3 4 4 5 38 5 7 3 4 4 4 3 4 5 39 77 +5
+5 จักรนาถ อินมี (Pro) 5 6 3 4 5 3 3 4 5 38 4 5 4 5 4 4 2 4 7 39 77 +5
+5 วรวิทย์ วรพันธ์ (Pro) 6 6 3 4 5 3 4 3 4 38 4 5 3 4 6 4 3 5 5 39 77 +5
+5 ศักดิ์ชัย ศิริมายา (Pro) 4 7 3 4 5 3 4 4 3 37 5 5 3 4 5 4 4 5 5 40 77 +5
58. +6 ภัทรพงษ์ ศุภพันธ์ (Pro) 5 5 3 4 4 3 4 6 6 40 5 5 3 3 3 5 2 6 6 38 78 +6
+6 ประวิณ เอียดเอื้อ (Pro) 5 5 3 5 5 3 4 4 5 39 4 8 1 4 5 4 4 4 5 39 78 +6
+6 กันต์พจน์  กิตติรัฐศิริ (AM) 4 6 3 4 5 3 6 4 4 39 4 6 2 5 6 4 2 4 6 39 78 +6
+6 ศรีอนุเทพ มีสวนนิล (Pro) 5 5 3 4 4 3 5 4 5 38 6 5 3 4 4 4 5 4 5 40 78 +6
+6 ธนาพิสิฏฐ์  นิธิสุนทร (Pro) 4 5 3 3 5 4 5 5 4 38 4 6 3 4 5 5 3 5 5 40 78 +6
+6 รัชชวินทร์ ธนาเกษมพิพัฒน์ (Pro) 4 6 3 4 5 2 4 4 5 37 4 5 4 5 5 4 3 5 6 41 78 +6
+6 บัณฑิต เลิศมณีกาญจน์ (Pro) 4 6 3 4 4 3 4 5 4 37 5 6 2 4 6 4 3 5 6 41 78 +6
+6 สารัช จันทร์แท่น (AM) 4 6 3 4 4 4 5 4 3 37 4 6 2 4 6 5 4 5 5 41 78 +6
+6 ป้องภพ จามรศรีอนันต์ (AM) 4 6 3 3 5 3 4 4 4 36 4 6 2 4 4 4 5 6 7 42 78 +6
67. +7 ชนะศักดิ์ ไพศาลนันทน์ (Pro) 4 7 4 3 6 3 5 4 5 41 4 5 2 4 5 4 5 4 5 38 79 +7
+7 รัชวิชญ์ โรจน์วรากิตติ์ (Pro) 4 7 3 5 4 3 4 5 5 40 4 6 4 4 4 4 4 4 5 39 79 +7
+7 เอกธนัช เตชะสาย (Pro) 4 7 3 3 5 3 4 5 5 39 4 6 2 5 5 4 4 5 5 40 79 +7
70. +8 ธนากานต์ จุฑาเจริญวงศ์ (Pro) 4 5 3 6 6 2 5 5 6 42 4 4 3 5 4 4 3 4 7 38 80 +8
+8 ปรัญชัย กุลศิริวิวัฒน์ (Pro) 4 5 4 6 5 3 4 4 4 39 5 5 5 4 4 4 3 4 7 41 80 +8
+8 กูลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ (Pro) 4 5 5 4 5 3 4 4 4 38 4 7 3 5 5 4 3 6 5 42 80 +8
+8 วิศรุต ปาริปุณณะ (Pro) 5 6 3 3 5 3 4 4 4 37 4 7 4 5 5 4 4 5 5 43 80 +8
74. +9 กวิน ฤกษ์จิรัฐติกาล (AM) 5 8 3 4 6 3 5 5 2 41 4 6 4 4 4 4 4 5 5 40 81 +9
+9 วุฒิพงษ์ เพ็ชรไทย (Pro) 5 4 3 5 6 4 5 4 4 40 4 5 3 5 6 4 3 5 6 41 81 +9
+9 มนตรี เจริญสุข (Pro) 4 6 3 4 5 3 5 4 4 38 4 7 5 5 4 5 3 4 6 43 81 +9
+9 อนาวิญท์ เกียรติลัชชานนท์ (Pro) 4 5 3 6 5 2 5 4 4 38 4 7 4 6 5 4 4 3 6 43 81 +9
+9 พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ (Pro) 3 6 3 5 4 5 4 4 4 38 4 6 5 3 4 5 4 5 7 43 81 +9
+9 อริยวัตร จูปราง (AM) 5 5 3 5 4 3 4 4 3 36 4 8 6 4 6 4 4 4 5 45 81 +9
80. +10 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล (AM) 5 5 3 4 4 4 5 6 5 41 4 6 5 4 4 4 3 4 7 41 82 +10
+10 วิทยา วรพันธ์ (Pro) 4 7 4 4 5 3 5 4 5 41 6 5 3 6 5 4 3 5 4 41 82 +10
+10 อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ (Pro) 6 7 2 5 6 3 4 4 4 41 4 6 4 6 5 4 2 4 6 41 82 +10
+10 อัสนี จิรชัยสกุล (Pro) 5 4 3 6 5 3 4 6 3 39 5 8 4 4 4 4 3 5 6 43 82 +10
+10 บวรศักดิ์ ผาสุกหัช (Pro) 5 4 4 5 5 3 4 5 4 39 4 5 4 6 4 4 4 4 8 43 82 +10
+10 กรภัทร์ เมฆสวี (Pro) 5 5 3 6 4 3 4 4 5 39 4 6 3 5 4 4 4 5 8 43 82 +10
86. +11 ธนทร ชัยสุขสุวรรณ (Pro) 4 5 3 4 7 3 6 4 5 41 4 7 3 4 5 6 3 5 5 42 83 +11
+11 ศิริศักดิ์ เอกมณีนิล (Pro) 4 5 4 4 5 3 5 4 5 39 5 5 4 4 6 6 3 5 6 44 83 +11
+11 ธนันชัย ประเสริฐแก้ว (Pro) 5 5 3 7 4 3 4 4 4 39 5 5 3 6 5 4 3 4 9 44 83 +11
+11 JOH TAKEUCHI (Pro) 4 5 3 4 4 3 5 4 4 36 4 6 5 4 7 5 5 4 7 47 83 +11
90. +12 พงศ์ศักดิ์ เพชรเศรษฐ (Pro) 5 6 4 4 5 5 4 5 4 42 4 6 2 4 6 4 5 4 7 42 84 +12
+12 นคร นวลรักษา (Pro) 5 6 3 4 5 4 5 6 3 41 4 7 4 4 4 4 4 5 7 43 84 +12
92. +14 สิทธิพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ (Pro) 5 9 3 4 5 3 5 5 6 45 4 5 3 6 4 7 3 4 5 41 86 +14
+14 ชัยวัฒน์ ขุนไลย์ (AM) 4 5 4 8 5 3 4 4 5 42 4 8 3 6 5 4 4 4 6 44 86 +14
+14 วีรภัทร ภาสะวณิช (Pro) 5 6 4 4 5 4 4 4 5 41 4 5 3 7 5 4 4 5 8 45 86 +14
+14 พลาธร พิทักษ์คูสวรรค์ (Pro) 7 6 3 4 6 2 4 3 5 40 4 7 4 7 4 5 4 3 8 46 86 +14
96. +15 วรุตมาศ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา (Pro) 5 7 3 3 6 3 5 6 7 45 4 6 4 7 4 4 3 5 5 42 87 +15
+15 สุริยา บุญรอด (Pro) 5 7 4 7 5 3 4 4 5 44 5 6 4 5 5 5 4 4 5 43 87 +15
+15 เศรษฐศักดิ์ กีรติอาภากุล (Pro) 5 6 3 5 6 3 6 6 3 43 4 6 8 5 4 4 3 4 6 44 87 +15
+15 กนกพัฐ เตชะศิริประภา (Pro) 4 6 3 5 5 3 5 7 5 43 4 6 4 5 5 4 4 3 9 44 87 +15
+15 จันธิชัย ผิวสะอาด (Pro) 4 5 3 4 5 3 5 5 4 38 4 6 4 7 6 8 3 5 6 49 87 +15
101. +16 ฤทธิศักดิ์ ตระการรุ่งโรจน์ (Pro) 8 6 3 6 5 3 5 5 5 46 5 5 3 6 4 4 5 4 6 42 88 +16
102. +17 ไพศาล น่วมไม้พุ่ม (AM) 5 5 3 8 6 3 6 5 5 46 4 6 3 4 4 5 5 5 7 43 89 +17
103. +18 ภูมิพงศ์ วัฒนวิจิตร (AM) 4 6 4 6 5 5 5 4 5 44 5 6 4 5 6 6 4 4 6 46 90 +18
104. +19 อดิสินธุ์ เจริญสุข (Pro) 4 6 2 3 5 3 6 8 7 44 6 7 3 5 5 4 3 7 7 47 91 +19
+19 กฤษดา สุรำไพ (Pro) 4 4 3 6 6 3 5 5 7 43 5 7 4 5 7 5 5 6 4 48 91 +19
106. +20 ภาคิน พนาวัฒนกุล (AM) 5 8 3 7 8 5 6 5 4 51 5 4 3 5 5 5 5 4 5 41 92 +20
+20 พรหมวิสุทธิ์ ศรีนวล (AM) 5 5 3 6 6 5 6 5 4 45 6 6 4 5 6 6 4 5 5 47 92 +20
+20 เทอดพันธ์ บุ้งทอง (Pro) 5 4 4 7 6 3 6 5 5 45 5 6 4 5 8 4 4 5 6 47 92 +20
+20 พรเทพ พลอยสารักษ์ (Pro) 5 7 3 4 5 2 5 6 6 43 6 7 5 7 6 4 5 3 6 49 92 +20
110. +21 พลวีรกร หร่ายวงศ์  (Pro) 6 6 3 6 5 3 5 5 6 45 4 6 5 5 6 5 5 6 6 48 93 +21
111. +22 ดำรง แซ่เช้ง (Pro) 5 7 5 6 6 4 5 4 4 46 4 6 4 6 4 4 3 5 12 48 94 +22
112. +23 LIM JAE HO (AM) 6 6 5 6 7 4 4 5 5 48 6 7 3 5 6 5 4 5 6 47 95 +23
+23 ปริวรรต พฤกษ์วัฒนากุล (Pro) 6 8 3 5 5 3 4 6 4 44 6 8 3 3 6 6 9 5 5 51 95 +23
114. +27 Jeremy chanhom (AM) 6 7 3 10 6 4 5 5 4 50 7 5 4 5 5 7 4 5 7 49 99 +27
+27 กันตนชัย คล้ายสา (Pro) 8 6 4 4 6 2 6 4 5 45 6 7 4 5 5 10 6 5 6 54 99 +27
116. +55 พิทูร สาฝ่าย (AM) 5 6 6 9 8 3 7 7 8 59 5 7 5 7 13 12 5 8 6 68 127 +55
117. E เบญจพล อุบลบาน (Pro) -DQ - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 E
E สหชัย เสถียรปกิรณกรณ์ (AM) -DQ - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 E
E สถิต สาธิตสำราญ (Pro) -DQ - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 E
E พงศ์ภูมินท์ กล้าหาญ (Pro) -WD - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 E