#การแข่งขัน : โครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2564#สนาม : Singha Park Golf Course - Khon Kaen #วันที่ : #ผู้จัด : สมาคมกีฬากอลฟ์ แห่งประเทศไทย
# Report [ | ]
 
No. TTP Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-07-26 22:32:20 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. -4 อาศิษฐ์ อารีพันธ์* 3 5 6 3 3 4 6 4 5 39 4 5 4 3 4 3 3 3 3 32 71 -1
2. +6 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน* 4 4 5 3 3 4 6 2 5 36 3 5 3 3 3 4 4 3 4 32 68 -4
T2. +6 รามิล แซ่ลิ้ม 4 4 5 3 2 5 5 3 5 36 5 5 6 4 4 4 5 4 5 42 78 +6
4. +7 พิชยุตม์ สิมะอารีย์* 3 3 4 4 4 4 5 3 4 34 4 7 5 3 6 3 4 3 5 40 74 +2
5. +8 ณฐนนท ธนูรัตน์* 4 4 6 4 3 4 5 4 5 39 4 4 3 4 4 4 6 3 4 36 75 +3
6. +9 ก้องภพ ไกรแก้ว 4 4 5 5 3 4 4 5 4 38 4 4 6 4 4 3 4 4 4 37 75 +3
7. +10 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต* 4 4 5 4 3 4 5 4 5 38 4 4 3 4 4 4 6 4 5 38 76 +4
8. +13 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์* 4 4 6 4 4 4 5 3 3 37 4 5 4 3 3 4 5 3 5 36 73 +1
T8. +13 พลกฤต ผาวิชัย 4 3 5 4 3 4 5 4 5 37 5 8 4 3 4 5 3 2 4 38 75 +3
10. +14 อครชัย สกุลลี้* 4 3 5 4 4 4 4 4 5 37 4 6 4 3 4 4 4 3 4 36 73 +1
T10. +14 ชนาดล ดนตรี 3 4 5 5 3 4 5 3 5 37 4 5 4 2 5 5 3 4 5 37 74 +2
T10. +14 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช* 4 6 4 4 3 5 5 4 5 40 3 6 4 4 4 3 5 3 4 36 76 +4
13. +15 สิรภพ ยะปาละ 3 4 5 4 2 5 6 3 4 36 3 6 4 2 4 3 4 4 5 35 71 -1
T13. +15 ศุภกร อมรชัยชาญ 5 5 4 3 3 5 5 5 4 39 4 6 4 3 4 3 4 3 5 36 75 +3
15. +17 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข* 5 3 4 4 3 4 6 3 6 38 4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 75 +3
T15. +17 ธนพนธ์ สุวรรณประทีป* 4 6 5 4 4 4 5 3 4 39 4 5 5 3 4 3 3 4 6 37 76 +4
T15. +17 เอกบุรุษ วานิชชานนท์* 4 4 7 3 3 4 5 3 6 39 4 4 5 3 4 4 4 3 6 37 76 +4
T15. +17 ปัญญาภัทร์ ขันติยู 4 4 4 5 3 4 5 3 5 37 4 5 4 3 5 5 5 3 6 40 77 +5
T15. +17 ณัฐพงค์ รัชธร* 4 5 5 4 4 5 5 6 6 44 4 6 4 3 4 4 4 3 6 38 82 +10
20. +19 ต้นแสง นันยะ 4 4 5 4 4 3 4 4 4 36 3 4 4 4 4 4 5 3 6 37 73 +1
T20. +19 พรหมพจน์ ทรงกลด 4 5 5 4 3 5 6 5 5 42 4 6 5 3 3 3 3 4 4 35 77 +5
22. +21 จีณณ์ ชัยกังวาฬ* 4 5 6 4 3 4 5 4 4 39 4 6 3 3 5 4 5 3 5 38 77 +5
23. +22 ศุภภณ อมรชัยชาญ 4 4 5 4 3 4 5 4 4 37 3 5 5 3 4 4 5 3 6 38 75 +3
T23. +22 อธิษฐ์ เครือประยงค์ 4 5 5 4 4 4 5 4 5 40 5 5 4 2 5 4 4 3 6 38 78 +6
25. +23 ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์* 3 4 5 4 3 4 6 3 4 36 5 6 4 3 4 6 3 3 5 39 75 +3
T25. +23 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ 4 5 5 4 4 4 5 3 5 39 5 5 4 2 5 5 5 4 5 40 79 +7
27. +24 พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส 3 5 5 4 4 5 5 3 4 38 4 5 4 4 4 4 5 2 5 37 75 +3
T27. +24 ภูษณะ พุทธชนาธิป* 4 4 5 4 2 4 6 3 5 37 4 6 4 3 5 3 5 3 5 38 75 +3
T27. +24 ปริชญ์ โกศลศศิธร 4 4 5 3 4 5 5 3 4 37 5 5 5 3 5 4 4 3 5 39 76 +4
T27. +24 ณัฐพล อุดมรัตน์* 3 3 5 5 3 4 5 4 6 38 4 6 4 3 4 4 5 4 5 39 77 +5
31. +25 ภูธเนษฐ์ กังวล 3 4 5 3 3 5 5 5 4 37 3 4 4 3 4 4 4 3 6 35 72 E
T31. +25 โจนาธาน มิคานดา 3 5 4 5 3 4 6 4 4 38 4 5 4 3 5 5 6 4 5 41 79 +7
33. +26 เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ 4 4 5 4 5 4 5 3 5 39 4 5 4 4 4 4 4 3 6 38 77 +5
34. +30 พร้อมรบ สาระพล* 5 7 4 3 4 4 5 2 5 39 5 5 4 3 5 3 4 5 7 41 80 +8
35. +31 กิตธาดา โกสะรุทธะ 4 3 6 4 3 5 5 4 4 38 4 5 5 4 5 4 4 4 5 40 78 +6
T35. +31 สุโชค พรรณนา 4 4 6 3 4 4 6 4 7 42 4 6 5 3 4 4 6 3 6 41 83 +11
37. +35 นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี* 3 5 6 4 4 4 6 4 5 41 4 5 4 4 4 4 4 4 5 38 79 +7
38. +39 ณัทกร เหล่าชุมพล 4 4 4 3 4 4 5 4 6 38 4 4 5 4 4 4 4 4 5 38 76 +4
39. +40 อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 4 3 5 3 2 5 5 4 5 36 4 6 3 4 4 4 5 4 6 40 76 +4
T39. +40 รชต วิณวัณฑ์* 5 5 6 4 2 5 5 3 5 40 4 6 3 4 4 4 5 4 4 38 78 +6
41. +49 ณัทฐเดช เหมทอง 5 4 5 3 3 4 8 2 4 38 4 6 4 5 5 3 5 4 5 41 79 +7
42. +54 ก้องภพ ศรีรัตน์ 6 5 5 4 3 4 5 3 6 41 4 6 4 3 4 4 6 4 5 40 81 +9