#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 1 [Flight - B:13-18 ]
#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2020-02-29 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire Golf CUP
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2021-10-1615:05:10]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 35 0 คุณวรพงศ์ 40 44 84 13 B 35 11 8 4
2. 34 0 คุณพุฒซงค์ 37 47 84 13 B 34 7 5 3
3. 34 0 คุณวีระภัทรา 44 41 85 14 B 34 13 10 5
4. 33 0 คุณพีระพงษ์ นอนกับ 44 42 86 14 B 33 12 8 4
5. 33 0 คุณไพศาล ปั้นงาม 44 45 89 16 B 33 12 7 4
6. 32 0 คุณ ชาติชาย 45 42 87 13 B 32 12 8 4
7. 32 0 คุณสุนัย 44 43 87 15 B 32 11 6 3
8. 32 0 คุณสานิตย์ พุกวงษ์ 41 47 88 15 B 32 9 7 3
9. 32 0 คุณธนเดช เหลือริชนะ 46 43 89 16 B 32 11 8 6
10. 32 0 คุณวิโรจน์ หนูสอง 43 46 89 16 B 32 9 6 2
11. 32 0 คุณยิ่งยง ศุทธิรัตน์ธำรง 45 44 89 17 B 32 10 7 5
12. 32 0 คุณชาย 41 50 91 18 B 32 6 4 2
13. 31 0 เฮียตง 49 42 91 17 B 31 12 7 4
14. 31 0 คุณศรัญกร พรหมทอง 46 44 90 17 B 31 10 7 5
15. 30 0 คุณสมบัติ จิตอารีย์ละมัย 45 46 91 17 B 30 9 7 5