#การแข่งขัน : Khao Yai Country Club Championship [Flight - A:0-12 ]
#สนาม : KHAO YAI COUNTRY CLUB #วันที่ : 2020-10-17 [R1] #ผู้จัด : Khao Yai Country Club
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Leaderboard| | ]  
No. T-SFp Team Full Players Nat. Out IN Total 36 System SF Point SF Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1907:16:37]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 37 0 คุณณัฐฐนันทร์ เยี่ยมฉวี - LOW NET.1 40 38 78 9 A 37 16 10 7
2. 36 0 คุณวุฒิชัย เติมทรัพย์ - WINNER . A 40 40 80 11 A 36 14 8 5
3. 35 0 คุณพีรพัฒน์ เทียนศิริ 38 40 78 6 A 35 14 9 4
4. 34 0 คุณวิชัย ธีระอรรถเวช 41 41 82 10 A 34 13 10 5
5. 32 0 คุณนรินทร์ วีระมาน -RTD 42 35 77 11 A 32 12 5 2
6. 16 0 คุณกุลชร มีสัมฤทธิ์ -RTD 22 14 36 5 A 16 4 0 0