#การแข่งขัน : SGA Golf Tournament [FLIGHT B : 13-18]
#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2020-11-29 [R1] #ผู้จัด : Samui Golf Association
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-02-28 22:56:34 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824, ( for rent )
1. 0 คุณเสนีย์ ภูวเศรษฐาวร 68 5 5 5 4 6 3 3 4 7 42 5 5 4 4 3 6 6 6 5 44 86 18 68 B
2. 0 Mr.Paul Ashford 68 4 4 5 4 4 4 4 5 6 40 3 5 4 5 4 6 6 8 5 46 86 18 68 B
3. 0 คุณกมล มีพูล 71 6 5 5 4 7 3 5 5 6 46 4 4 4 3 5 5 6 6 4 41 87 16 71 B
4. 0 คุณเรืองนาม ใจกว้าง 73 5 4 5 3 5 2 5 7 6 42 7 5 3 6 4 6 5 6 4 46 88 15 73 B
5. 0 คุณวีรพงษ์ ศิริพันธ์ 76 5 4 5 3 6 3 5 6 6 43 5 5 3 6 5 6 6 6 6 48 91 15 76 B
6. 0 Mr.Howard Evans 77 5 5 5 3 6 4 4 5 5 42 6 4 5 6 5 7 5 7 5 50 92 15 77 B
7. 0 คุณวิทยา พรหมแก้ว 77 7 6 5 5 6 4 3 4 5 45 7 8 2 6 3 7 5 6 5 49 94 17 77 B
8. 0 คุณอดิศักดิ์ เดี่ยวพาณิชย์ 78 6 5 5 3 6 3 5 4 6 43 6 7 3 6 4 7 4 6 6 49 92 14 78 B
9. 0 คุณตรีวิทย์ ตรีชุม 78 6 6 5 4 5 4 5 5 6 46 4 6 5 4 5 7 7 7 4 49 95 17 78 B
10. 0 คุณทรงวุฒิ สามัคคีธรรม 79 5 3 6 5 6 3 4 5 6 43 7 4 3 6 4 8 5 6 6 49 92 13 79 B
11. 0 คุณวิจารณ์ เทพรักษ์ 80 5 7 4 5 5 3 5 5 8 47 7 5 5 4 5 6 6 6 6 50 97 17 80 B