#การแข่งขัน : SGA Golf Tournament [FLIGHT A : 0-12]
#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2021-01-24 [R1] #ผู้จัด : SGA Golf Tournament
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-07-16 20:31:34 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 คุณยุทธศักดิ์ ร้อยแก่นจันทร์ - WINNER . A 73 5 5 5 3 4 5 5 3 6 41 5 5 4 4 3 5 5 8 5 44 85 12 73 A
2. 0 Mr.James Cuddy 74 4 4 5 3 4 3 7 4 6 40 5 5 3 4 4 6 5 6 5 43 83 9 74 A
3. 0 คุณกิตติพงศ์ วิริยะจรรยงค์ 74 6 7 5 4 5 3 4 5 5 44 5 5 3 4 5 5 4 6 4 41 85 11 74 A
4. 0 คุณสำราญ มาเจริญ - LOW GROSS.1 75 3 5 4 3 5 5 4 4 5 38 4 5 3 5 4 5 4 6 5 41 79 4 75 A
5. 0 จิรวัฒน์ เชียงจันทร์ 75 5 6 4 4 5 3 5 4 7 43 4 5 3 4 5 6 4 5 5 41 84 9 75 A
6. 0 คุณชูศักดิ์ เพิ่มผล 75 5 5 6 3 4 3 5 4 6 41 6 5 3 4 5 6 4 6 6 45 86 11 75 A
7. 0 คุณจักรพงศ์ แข่งขัน 77 4 5 5 4 5 3 3 4 6 39 7 5 3 6 4 5 5 5 5 45 84 7 77 A
8. 0 คุณธเนศ สุวรรณรัตน์ 77 4 4 7 4 5 5 4 4 5 42 6 5 3 4 3 5 4 7 6 43 85 8 77 A
9. 0 คุณกฤษฎา ขุนเมือง 79 5 4 5 3 5 2 5 5 6 40 5 5 5 4 4 6 4 6 4 43 83 4 79 A
10. 0 ปิยะดนัย ไกยสวน 79 6 6 5 3 5 3 4 4 5 41 5 5 5 5 4 6 4 6 8 48 89 10 79 A
11. 0 คุณบรรณศาสตร์ เรืองจันทร์ 80 6 4 6 3 6 3 6 5 5 44 5 5 4 5 3 5 4 8 4 43 87 7 80 A
12. 0 คุณวรสิทธิ์ ผ่องคำพันธุ์ 81 5 4 5 6 5 4 5 5 6 45 6 6 4 4 3 7 4 8 6 48 93 12 81 A
13. 0 คุณอวยชัย ม่วงชร -WD -10 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 10 -10 A