#การแข่งขัน : SGA Golf Tournament [Flight A : 0-12]
#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2021-01-24 [R1] #ผู้จัด : SGA Golf Tournament
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard | Hole by Hole | Live Score ]  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2021-04-1701:09:08]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 73 คุณยุทธศักดิ์ ร้อยแก่นจันทร์ - WINNER . A 41 44 85 12 A 73 44 30 18
2. 74 Mr.James Cuddy 40 43 83 9 A 74 43 30 16
3. 74 คุณกิตติพงศ์ วิริยะจรรยงค์ 44 41 85 11 A 74 41 28 14
4. 75 คุณสำราญ มาเจริญ - LOW GROSS.1 38 41 79 4 A 75 41 29 15
5. 75 จิรวัฒน์ เชียงจันทร์ 43 41 84 9 A 75 41 29 14
6. 75 คุณชูศักดิ์ เพิ่มผล 41 45 86 11 A 75 45 31 16
7. 77 คุณจักรพงศ์ แข่งขัน 39 45 84 7 A 77 45 30 15
8. 77 คุณธเนศ สุวรรณรัตน์ 42 43 85 8 A 77 43 29 17
9. 79 คุณกฤษฎา ขุนเมือง 40 43 83 4 A 79 43 28 14
10. 79 ปิยะดนัย ไกยสวน 41 48 89 10 A 79 48 33 18
11. 80 คุณบรรณศาสตร์ เรืองจันทร์ 44 43 87 7 A 80 43 29 16
12. 81 คุณวรสิทธิ์ ผ่องคำพันธุ์ 45 48 93 12 A 81 48 32 18
13. -10 คุณอวยชัย ม่วงชร -WD 0 0 0 10 A -10 0 0 0