#การแข่งขัน : SGA Golf Tournament [FLIGHT C : 19-24]
#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2021-03-28 [R1] #ผู้จัด : Santiburi Samui Countryclub
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-07-19 06:32:35 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 Mr.Howard Evans - WINNER . C 68 5 4 5 3 7 4 5 5 6 44 4 4 5 7 5 5 4 9 5 48 92 24 68 C
2. 0 Mr. Marco de Francesco 69 6 4 5 3 4 5 4 5 7 43 6 7 4 5 3 5 5 6 6 47 90 21 69 C
3. 0 Mr.Johan Pihl 69 5 6 7 4 6 4 5 6 5 48 4 4 4 7 4 7 5 5 5 45 93 24 69 C
4. 0 คุณอุดมพร จันทร์กำเนิด 69 6 5 5 4 7 3 6 5 6 47 5 6 4 5 4 7 4 6 5 46 93 24 69 C
5. 0 คุณธีรศักดิ์ วิริยานนท์ 70 7 5 6 5 5 3 4 5 5 45 6 7 4 5 4 7 4 7 5 49 94 24 70 C
6. 0 คุณกำธร วังอุดม 72 6 7 7 3 6 3 5 5 4 46 6 6 4 5 4 5 5 7 6 48 94 22 72 C
7. 0 คุณวงศกุล จันทร์แสงศรี 72 6 5 8 2 5 3 6 5 7 47 6 6 4 8 5 6 5 5 4 49 96 24 72 C
8. 0 Mr. George Athanasopoulos 74 6 5 4 3 6 4 4 6 5 43 6 5 6 8 4 5 4 7 7 52 95 21 74 C
9. 0 คุณพฤฒิพงศ์ คารวะวัฒนา 74 5 5 8 3 7 3 5 5 6 47 7 5 4 7 4 7 6 6 5 51 98 24 74 C
10. 0 Mr.Christian Schenk 75 7 6 5 4 5 3 5 5 8 48 6 5 5 5 5 5 6 8 6 51 99 24 75 C
11. 0 คุณพิชิต จารุปกรณ์ 77 5 7 6 3 4 6 5 5 6 47 7 5 3 5 5 5 7 7 6 50 97 20 77 C
12. 0 คุณวิทยา หวังพัฒนธน 77 6 5 6 5 6 4 5 5 7 49 6 7 4 6 4 8 5 7 5 52 101 24 77 C
13. 0 คุณณภพร นพสุวรรณ 79 7 5 7 4 6 4 5 6 6 50 6 6 5 7 5 8 6 6 4 53 103 24 79 C
14. 0 Mr. John Lavender 79 5 5 5 3 5 6 5 8 6 48 6 8 4 6 4 8 5 8 6 55 103 24 79 C
15. 0 คุณทินกร ฟ้าสว่าง 81 6 5 7 4 7 5 6 6 10 56 5 5 4 5 5 6 6 8 5 49 105 24 81 C
16. 0 Mr. Lars Oliver Albrecht 82 5 6 5 3 6 4 5 7 7 48 7 5 4 7 6 7 4 8 6 54 102 20 82 C
17. 0 Mr.Kirk Hudgson 82 5 5 7 3 8 3 5 5 6 47 7 8 4 5 3 9 8 9 6 59 106 24 82 C
18. 0 Mr.Brian Pollard 83 5 4 5 4 6 5 8 5 7 49 5 6 4 7 6 6 6 8 7 55 104 21 83 C
19. 0 Mr.Richard Evans 84 6 4 6 4 7 4 7 6 6 50 7 7 4 7 5 8 8 7 5 58 108 24 84 C
20. 0 Mr.Martin Vachl 84 8 5 8 5 4 4 5 5 6 50 5 8 3 8 8 6 6 8 6 58 108 24 84 C
21. 0 คุณเสนีย์ ภูวเศรษฐาวร 85 6 6 6 5 6 4 7 6 5 51 8 5 5 7 3 6 5 8 7 54 105 20 85 C
22. 0 Mr.Gabrio Valminuta 85 8 5 7 6 7 4 7 5 7 56 7 6 5 6 4 5 5 8 7 53 109 24 85 C
23. 0 Mr.Oliver Bach 85 8 5 6 3 9 3 5 6 6 51 6 7 5 7 6 9 4 9 5 58 109 24 85 C
24. 0 Mr.Nicolay Koshel 86 8 7 7 5 8 4 7 5 6 57 6 6 4 5 3 8 5 8 8 53 110 24 86 C
25. 0 Mr.Paul Marsham 88 6 5 6 4 7 3 6 5 8 50 6 7 7 7 5 8 5 8 9 62 112 24 88 C
26. 0 Mr.John Aston 89 7 4 7 4 8 3 6 7 8 54 8 5 9 8 4 6 6 8 5 59 113 24 89 C
27. 0 Mr.Graham Hignell 90 6 8 8 4 8 4 6 6 7 57 7 6 4 6 5 7 8 8 6 57 114 24 90 C
28. 0 Mr.Graham Hignell 90 6 8 8 4 8 4 6 6 7 57 7 6 4 6 5 7 8 8 6 57 114 24 90 C
29. 0 Mr.Graham Hignell 90 6 8 8 4 8 4 6 6 7 57 7 6 4 6 5 7 8 8 6 57 114 24 90 C
30. 0 Mr.Graham Hignell 90 6 8 8 4 8 4 6 6 7 57 7 6 4 6 5 7 8 8 6 57 114 24 90 C
31. 0 Mr.Bruce Adams 92 9 6 7 4 4 5 6 5 6 52 8 8 5 9 5 9 5 8 7 64 116 24 92 C
32. 0 Mr. Trevor Montgomery 97 8 8 6 4 6 4 6 7 9 58 7 8 6 8 5 7 6 9 7 63 121 24 97 C
33. 0 คุณเสกสรรค์ พงศ์สุพพัต 103 9 6 8 5 7 5 7 6 7 60 6 5 8 8 5 10 9 10 6 67 127 24 103 C
34. 0 Mr. Jeffrey Deveau  : bBie.1 110 7 9 5 6 6 4 8 7 8 60 9 9 6 6 6 11 9 10 8 74 134 24 110 C
35. 0 Mr.Marco Antonio 114 8 7 10 7 8 4 6 5 5 60 9 8 8 10 7 8 6 14 8 78 138 24 114 C
36. 0 Mr.Manavender Singha -RTD 36 6 5 4 3 7 3 5 4 9 46 - - - - - - - 9 5 14 60 24 36 C