#การแข่งขัน : THAI GOLF BIDDER NAKHON NAYOK JUNIOR CHAMPIONSHIP#สนาม : Royal Hills Golf Resort & Spa #วันที่ : 2021-02-28 [R1] #ผู้จัด : INNOVATIVE GOLF
MatP.1 MatP.2 MatP.3 MatP.4 MatP.5 MatP.6 Zone A Zone B
 
No. Pair Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 UP AS DN TotalUp
Par 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-10-16 15:08:06 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. MP.1 ปภาเอื้อการย์ อารีสินพิทักษ์ 4 7 3 4 6 3 5 5 7 5 5 4 4 4 5 5 3 3 8 7 3 8
ตามตน นิวาศานนท์ 4 5 6 4 6 3 5 6 5 6 7 5 5 4 5 4 4 4 3 7 8 3
2. MP.2 สุวภัทร จิรัฏฐากรกุล 5 6 3 3 5 4 4 5 6 5 7 5 4 3 6 6 4 5 5 8 5 5
ชุติกาญชน์ เพิ่มทองมาก 6 6 4 6 5 3 6 5 5 5 5 3 4 3 6 5 4 6 5 8 5 5
3. MP.3 ปัณณภัสร์ ศิรอิสริยาพล 6 7 4 5 5 4 5 5 6 6 5 4 5 2 8 4 4 5 8 7 3 8
ณัชชา ไชยสุทธิเมธีกุล 7 7 3 7 5 5 5 5 8 5 6 6 5 3 5 5 4 5 3 7 8 3
4. MP.4 ชลพัชรสร มหาเทพ 6 7 5 4 5 6 4 7 8 5 7 6 5 4 5 5 4 5 8 5 5 8
ภาณินี ชัยมณี 4 9 3 5 7 6 6 6 6 7 6 6 5 4 5 6 5 6 5 5 8 5
5. MP.5 รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์ 4 7 3 4 5 3 4 4 9 5 5 5 5 3 5 4 4 5 14 3 1 14
แพรลีฬญ์ จิรศรัยกุล 5 10 4 6 5 6 4 6 6 8 9 5 7 5 8 6 7 6 1 3 14 1
6. MP.6 ณฤฬดา จันทร์พราหมณ์ 4 6 3 5 7 6 4 5 7 6 6 7 4 5 7 4 4 5 14 2 2 14
สวารีย์ เดชะเจริญอนันต์ 6 8 4 7 5 6 5 6 9 7 8 7 5 4 8 8 6 6 2 2 14 2
7. MP.7 ธัญสิตา เอกเอี่ยมโรจน์ 4 5 3 6 5 5 5 6 6 8 7 4 4 4 5 7 4 5 10 6 2 10
ชัญนัน สูติพันธ์วิหาร 4 7 4 6 8 5 5 4 9 6 8 4 8 5 6 8 4 6 2 6 10 2
8. MP.8 ปภังกร หนูประชุม 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 3 4 9 5 4
พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส 4 5 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 9 4 5
9. MP.9 วสุธา เพ็ชรช้าง 6 6 3 4 5 3 4 7 6 6 6 4 4 4 4 5 4 4 7 4 7 7
รัชชานนท์ เอี่ยมสำอางค์ 5 5 3 4 4 3 5 4 8 4 5 4 5 3 6 6 5 6 7 4 7 7
10. MP.10 นรบดินทร์ แสวงดี 5 6 3 4 4 2 4 6 5 5 7 5 5 3 5 3 5 3 14 3 1 14
วีเจ พงษ์ธนานิกร 6 7 6 5 5 7 4 6 6 11 6 6 6 5 9 5 5 7 1 3 14 1
11. MP.11 สุภกรณ์ อภิสนธิ์ 3 6 3 4 4 5 4 5 7 5 5 4 4 3 5 4 3 7 7 6 5 7
นพรุจ ภู่จันทร์ 4 5 3 7 5 3 4 4 7 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 6 7 5
12. MP.12 รอส ไรท์ 6 6 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 7 6 5 7
อิสระ อิ่มเอิบ 4 6 3 5 4 5 4 7 5 4 6 7 4 3 6 5 3 6 5 6 7 5
13. MP.13 ทีฆทัศน์ ฤกษ์มณีวรรณ 5 5 5 5 8 3 5 6 6 5 6 5 6 5 5 6 3 6 9 5 4 9
วุฒิวรกิจ ทับทิม 6 9 4 6 5 4 5 6 10 7 6 5 6 4 6 7 4 5 4 5 9 4
14. MP.14 เตชธรรม สนธิวิวัฒน์ 5 5 4 6 5 3 4 5 5 5 5 7 4 3 5 5 5 5 12 4 2 12
ภาคิน จรัสวุฒิปรีดา 6 11 7 5 7 3 6 8 9 7 8 5 4 4 8 5 5 7 2 4 12 2
15. MP.15 วรวิช เจิมพงศ์ 6 5 3 5 6 4 4 7 6 5 6 4 6 4 4 4 3 5 7 7 4 7
ญาณพล เอกเอี่ยมโรจน์ 5 5 4 5 5 4 5 7 7 5 7 6 5 3 5 5 3 5 4 7 7 4
16. MP.16 สิทธิเจฎฐก์ วูวงศ์ 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 10 7 1 10
พีรพัฒน์ อุดมรัตนานนท์ 4 6 3 5 5 4 8 5 8 6 5 6 5 4 5 5 5 5 1 7 10 1