#การแข่งขัน : THAI GOLF BIDDER NAKHON NAYOK JUNIOR CHAMPIONSHIP#สนาม : Royal Hills Golf Resort & Spa #วันที่ : 2021-02-28 [R1] #ผู้จัด : INNOVATIVE GOLF
MatP.1 MatP.2 MatP.3 MatP.4 MatP.5 MatP.6 Zone A Zone B
 
No. Pair Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 UP AS DN TotalUp
Par 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-10-16 16:43:47 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. MP.17 ภูดิท มัยญะกิต 5 6 4 4 7 5 5 5 8 6 7 5 5 3 8 7 4 5 11 4 3 11
ปราปต์ จิรศรัยกุล 6 8 5 5 7 3 5 8 10 8 7 6 7 4 6 4 5 5 3 4 11 3
2. MP.18 ภูริพัฒน์ ศรีแดง 9 6 4 5 7 5 7 7 6 8 8 5 6 3 6 5 8 6 8 6 4 8
ภณ เนาวรัตน์พงษ์ 5 11 4 7 7 5 7 7 8 11 7 7 8 5 9 4 6 6 4 6 8 4
3. MP.19 ปรมิศวร์ แสงมณี 5 5 4 4 5 3 4 4 9 4 6 4 4 3 6 4 4 3 16 1 1 16
หลุยส์ เซง 5 8 5 7 6 8 7 9 7 10 11 7 7 5 7 6 6 8 1 1 16 1
4. MP.20 ปริน ลิ้มลาภผล 6 5 3 5 5 4 5 7 7 6 7 5 6 3 7 5 3 4 8 5 5 8
อภิวัชร์ มณีเทพ 5 6 5 5 6 4 6 7 9 8 5 5 5 4 6 3 3 8 5 5 8 5
5. MP.21 ธปณัฐ สูติพันธ์วิหาร 7 6 4 6 4 5 6 5 6 6 8 5 6 2 9 6 5 4 8 5 5 8
ปณิธิ อมราภรณ์ 5 6 4 4 5 5 6 6 8 5 6 5 7 3 6 7 7 5 5 5 8 5
6. MP.22 ปารย์เศรษฐ อารีสินพิทักษ์ 8 8 4 6 5 6 7 6 8 7 8 6 7 4 7 7 6 6 17 1 0 17
ธนเดช ศรีเมือง 8 13 7 7 12 7 8 12 10 10 12 8 8 7 11 9 10 7 0 1 17 0