#TOURNAMENT : ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7#Course : Panya Indra Golf Club #DATE : 2022-10-21 [R4] #Organizer : สมาคมกีฬากอลฟ์ แห่งประเทศไทย
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 R3 R4 Total
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-07-1618:24:24]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. NATTHAKRITTA V. : playOff 67.50 -10 -1 Fin -5 -4 E -1 270
T1. MALIXI RIANNE MIKHAELA 67.50 -10 -5 Fin -1 -2 -2 -5 270
3. PRIM P. 69.50 -2 -5 Fin E -3 +6 -5 278
4. SUVICHAYA V. 69.75 -1 -5 Fin +2 +1 +1 -5 279
5. EILA G. 70.25 +1 E Fin E +3 -2 E 281
6. NICHAKORN P. 70.75 +3 -5 Fin +4 +1 +3 -5 283
7. NAVAPORN S. 71.00 +4 -1 Fin +3 +1 +1 -1 284
8. NAMO L. 71.75 +7 -3 Fin +1 +5 +4 -3 287
9. JIRANAN LIM 72.25 +9 +4 Fin +3 -1 +3 +4 289
10. ALISA I. 72.75 +11 +1 Fin +3 +4 +3 +1 291
T10. GO LOIS KAYE 72.75 +11 +1 Fin +7 E +3 +1 291
12. SIRIPIMLAPAT K. 73.00 +12 +3 Fin -1 +6 +4 +3 292
13. SARANPORN K. 73.25 +13 +2 Fin +2 +7 +2 +2 293
14. TARAPATH P. 73.50 +14 +4 Fin E +8 +2 +4 294
T14. BURAPORN S. 73.50 +14 +6 Fin +6 -2 +4 +6 294
16. PIMPISA R. 73.75 +15 +4 Fin +4 +3 +4 +4 295
17. TEEMAPAT P. 74.00 +16 +4 Fin E +9 +3 +4 296
18. SATONKAN TH. 74.25 +17 +1 Fin +9 +6 +1 +1 297
T18. XIAOWEN Z. 74.25 +17 +4 Fin +1 +6 +6 +4 297
20. PUSANISA E. 74.50 +18 +3 Fin +2 +5 +8 +3 298
T20. MURALIDHAR RISHIKA 74.50 +18 +3 Fin +7 +4 +4 +3 298
T20. AUSANEE U. 74.50 +18 +9 Fin E +5 +4 +9 298
23. PRANNICHA O. 74.75 +19 +1 Fin +4 +12 +2 +1 299
T23. CHULATHIDA S. 74.75 +19 +2 Fin +5 +6 +6 +2 299
T23. ARAYA S. 74.75 +19 +5 Fin +6 +6 +2 +5 299
26. THITAREE V. 75.00 +20 +3 Fin +5 +8 +4 +3 300
T26. SINGSON MARIA RAFAELA 75.00 +20 +6 Fin +7 +6 +1 +6 300
T26. LIN SOPHIA 75.00 +20 +6 Fin +6 +4 +4 +6 300
29. CHANANYU C. 75.25 +21 +4 Fin +6 +1 +10 +4 301
30. NGAMPAN CH. 75.50 +22 +1 Fin +6 +9 +6 +1 302
T30. CHEN PIN-HSI 75.50 +22 +6 Fin +3 +6 +7 +6 302
32. JENNY K. 75.75 +23 +4 Fin +5 +6 +8 +4 303
T32. THITIKARN TH. 75.75 +23 +4 Fin +6 +6 +7 +4 303
34. WU CHUN-WEI 76.00 +24 +4 Fin +5 +7 +8 +4 304
T34. PANINEE K. 76.00 +24 +8 Fin +5 +5 +6 +8 304
36. CHONPANSA T. 76.25 +25 +7 Fin +6 +9 +3 +7 305
37. VALENCIA CH. 77.00 +28 +7 Fin +7 +7 +7 +7 308
38. TSAI I-JU 77.25 +29 +7 Fin +10 +3 +9 +7 309
T38. SHIMODA SAYUKI 77.25 +29 +8 Fin +2 +11 +8 +8 309
40. IRIS MEHRI M. 77.50 +30 +5 Fin +13 +7 +5 +5 310
T40. MURATA YU 77.50 +30 +11 Fin +6 +7 +6 +11 310
T40. TIRADA P. 77.50 +30 +11 Fin +8 +8 +3 +11 310
43. ZHANG SUNSHINE BURBERRY 78.00 +32 +1 Fin +10 +9 +12 +1 312
T43. ANARAYA K. 78.00 +32 +8 Fin +10 +9 +5 +8 312
45. IKARASHI MIMU 78.50 +34 +5 Fin +8 +13 +8 +5 314
T45. TALITA WAHYUDI SANIA 78.50 +34 +6 Fin +10 +10 +8 +6 314
T45. CHANIDAPA S. 78.50 +34 +8 Fin +6 +11 +9 +8 314
48. THITIWARADA A. 78.75 +35 +9 Fin +12 +8 +6 +9 315
49. NAVET RAGINI 79.00 +36 +5 Fin +13 +10 +8 +5 316
50. PATIDTA K. 79.25 +37 +6 Fin +12 +11 +8 +6 317
51. SIMILAN S. 79.50 +38 +9 Fin +8 +11 +10 +9 318
52. ABARCAS SOPHIA ABIGAIL M. 81.25 +45 +13 Fin +12 +13 +7 +13 325
53. VARATKARN K. -WD 59.00 +26 E H0 +8 +9 +9 E 236