#การแข่งขัน : SINGHA Thailand Amateur Match Play Championship 2021#สนาม : Grand Prix Golf Club #วันที่ : 2021-09-10 [R2] #ผู้จัด : สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย****************เป็นการ Test System score ตั้งขึ้นเอง แต่ผล ชนะ จริง
MatP.1 MatP.2 MatP.3 MatP.4 MatP.5 MatP.6 Zone A Zone B
 
No. Pair Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TotalUp
Par 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 5
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-12-08 02:39:03 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. MP.1 ธัญพัฒน์ สุขเกิด 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - - 6 Up
นิพพิชฌน์ กลิ่นศรีสุข 3 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 - - - - 1 Up
2. MP.2 ภูธเนษฐ์ กังวล 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 Up
ต้นแสง นันยะ : PlayOff 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 Up
3. MP.3 ณัฐพงค์ รัชธร 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 - - - - - - 7 Up
ธนกฤต สกุลลี้ 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 - - - - - - 0
4. MP.4 ธนพนธ์ สุวรรณประทีป 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - 3 Up
อครชัย สกุลลี้ 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 - - 0
5. MP.5 เอกบุรุษ วานิชชานนท์ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 Up
พลกฤต ผาวิชัย 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 0
6. MP.6 ณัฐพล อุดมรัตน์ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - - - - 8 Up
นนทภัทร วีระเตชะ 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 - - - - - - 0
7. MP.7 รามิล แซ่ลิ้ม 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - 3 Up
ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 - - 0
8. MP.8 อาศิษฐ์ อารีพันธ์ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - 4 Up
อชิร ชุมชัยเวทย์ 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 - - - 0