#การแข่งขัน : SINGHA Thailand Amateur Match Play Championship 2021#สนาม : Grand Prix Golf Club #วันที่ : 2021-09-11 [R3] #ผู้จัด : สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย****************เป็นการ Test System score ตั้งขึ้นเอง แต่ผล ชนะ จริง
MatP.1 MatP.2 MatP.3 MatP.4 MatP.5 MatP.6 Zone A Zone B
 
No. Pair Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TotalUp
Par 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 5
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-12-08 02:23:12 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. MP.1 ธัญพัฒน์ สุขเกิด 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 5 1 Up
ต้นแสง นันยะ 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 6 0
2. MP.2 ธนพนธ์ สุวรรณประทีป 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 3 4 4 - - 4 Up
ณัฐพงค์ รัชธร 4 4 3 5 5 5 3 4 5 4 5 3 4 3 4 5 - - 0
3. MP.3 ณัฐพล อุดมรัตน์ 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 1 Up
เอกบุรุษ วานิชชานนท์ 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 5 0
4. MP.4 รามิล แซ่ลิ้ม 3 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 5 1 Up
อาศิษฐ์ อารีพันธ์ 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 5 0