#การแข่งขัน : SINGHA Thailand Amateur Match Play Championship 2021#สนาม : Grand Prix Golf Club #วันที่ : 2021-09-09 [R1] #ผู้จัด : สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย****************เป็นการ Test System score ตั้งขึ้นเอง แต่ผล ชนะ จริง
MatP.1 MatP.2 MatP.3 MatP.4 MatP.5 MatP.6 Zone A Zone B
 
No. Pair Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 UP AS DN TotalUp
Par 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 5
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-10-16 16:36:53 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. MP.9 สิรภพ ยะปาละ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 12.30
จิรทีปต์ ศิริเกียรติสกุล - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 12.30
2. MP.10 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 12.30
พรภัทร์ ฤชทัศน์สกุล - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 12.30
3. MP.11 อธิษฐ์ เครือประยงค์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 12.30
ชัยภัทร ประมวลมาศ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 12.30
4. MP.12 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 12.30
สุขสันต์ ไขแสง - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 12.30
5. MP.13 ชนาดล ดลตรี - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 12.30
ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 12.30
6. MP.14 นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 12.30
ทวิชาครีย์ อรัญมาลา - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 12.30
7. MP.15 ปรัตถกร สูยะศรี - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 12.30
สุโชค พรรณนา - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 12.30
8. MP.16 กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 12.30
ณฐนนท ธนูรัตน์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 12.30